nieuwsbrief

cursus of wokshops filosofie: kies iets dat bij je past

Filosofie voor het leven: dat is filosoferen over het leven. Even jezelf een pauze gunnen. Waar hebben we het over? Voorbeelden van vragen die kunnen spelen op een bepaald moment, zijn:

 • wat wil ik met mijn leven?
 • of iets fundamenteler: hoezo eigenlijk: "ïk" en "wil" en "mijn leven"?
 • mijn leven een kunstwerk: o ja, werkelijk waar?
 • hoe verder ontwikkelen; wat moet ik doen? Of al veel beter: wat kan ik doen?
 • mijn idealen: waarom heb ik die eigenlijk?

Meer spannende vragen kunnen aan bod komen, bijvoorbeeld:

 • hoe is dat eigenlijk met dat "ik" of dat "innerlijk"?
 • filosoferen, denken: wat is dat? Denken we eigenlijk wel?
 • welke "filosoof" zit er in mij?
 • vergelijken: verschillen westerse en oosterse filosofie
 • moraal: helpt dat of zit het veeleer in de weg?
 • eindigheid of eeuwigheid: wat mag ik hopen?
 • waar sta ik voor, welke waarden bepalen mijn doen en laten?  

actieve groepen, filosofisch cafe  atelier, filosofieweken Frankrijk
We verkennen zo af en toe een wereldbeeld, uit de oudheid of een (post)modern wereldbeeld. We nodigen uit om eens een "jasje aan te trekken": ga eens een poosje op stap met één filosoof of één filosofie. In plaats van eindeloos lezend en met kennis van filosofie bezig te zijn.

Een interessante uitspraak van filosofen: "je hebt nooit echt aan filosofie gedaan, wanneer je niet daadwerkelijk de diepte (afgrond....) van een filosofie voor jouw leven hebt onderzocht ......

Maar wees niet bang of bezorgd: een filosofie kan ook bevrijdend zijn. Verwijder je in ieder geval van een denken dat jouw leven inperkt, beteugelt, bezadigt, beoordeelt of veroordeelt. Filosofie voor het leven: op zoek naar een soort eenheid van denken en leven, naar een actief leven en een bevestigend denken.

workshops; géén cursussen of hoorcollege
Niet dat een cursus niet goed zo zijn. Zelf volgen we ook nog colleges filosofie. Maar in de workshops willen we vooral ook zelf filosoferen. Onze drukke en overvolle breinen laten opschudden. En of je al denkend en filosoferend echte antwoorden krijgt? Dat is misschien nog maar de vraag. Want wat is een filosofische houding? Een houding die ruimte laat voor twijfel? Een denken dat in beweging komt bij problemen misschien?

vijf soorten activiteiten
Zie onze samenvatting.

wie zijn wij eigenlijk?
Niet echt van belang. We doen zelf ook mee. We studeren zelf al wat jaren filosofie, voor ons plezier, naast ons werk. Bij begeleiders workshops vertellen we iets over ons zelf.