Filosoof: Luc Ferry

We hebben in Filosofie Voor Het Leven geen filosofen die we als idolen of iconen vereren of waar we achter aan lopen. Maar afhankelijk van onze thema's in de workshops of de cursussen die we gaandeweg ontwikkelen, kan een bepaalde filosfoof ineens wat meer in de aandacht staan. Het leek ons goed om dat wat we gaandeweg van hem of haar tegenkomen op het internet en van belang achten, bijeen te brengen en voor u op een makkelikjke manier toegankelijk te maken. Hier een weblink gemaakt speciaal voor de Franse filosoof Luc Ferry die we ontmoeten in onze voorbereidingen voor workshops en cursussen "beginnen met filosfie", "leren leven" en "met andere ogen kijken naar je leven".

Toon # 
1 Luc Ferry
Elders op de web site geven we duidelijk aan met Filosofie Voor Het Leven geen ideologie of bepaalde dominante filosofieen of wereldbeelden aan te hangen.

Toch zal u merken dat we geregeld de Franse filosoof Luc Ferry aanhalen. De reden hiervan is dat wij in onze eerste cursus "beginnen met filosofie", die wij ontwikkeld hebben, zijn heel bruikbare boek met dezelde naam "beginnen met filosofie" op de achtergrond gebruiken.
2 Luc Ferry: over de liefde
Dit boek van de Franse filosoof Luc Ferry is een pleidooi voor een nieuwe levensfilosofie gebaseerd op het begrip liefde. Niet alleen privé, maar ook in maatschappelijke onderwerpen zou liefde een veel grotere rol kunnen spelen: de mens zet zich in voor zijn geliefden in plaats van voor een abstract hoger doel. Ferry gaat na in hoeverre het begrip liefde kan werken als een ordenend principe dat vorm geeft aan de wijze waarop mensen samenleven.
3 Cursus Beginnen Met Filosofie - Luc Ferry
Wij hebben enkele jaren geleden een cursus "beginnen met filosofie" ontwikkeld. De afzonderlijke workshops voor deze serie zijn afgelopen jaren al diverse keren gegeven. Nu oook als serie, dat wil zeggen als cursus beschikbaar. Een en ander op basis van het gelijknamige boek van Luc Ferry.
4 Luc Ferry: beginnen met mythologie
Het boek van Luc Ferry "Beginnen met mythologie. Wat we van Griekse goden en helden kunnen leren" is een vervolg op zijn boek "Beginnen met filosofie". Inderdaad, wannneer je zijn boek over filosofie hebt gelezen komt vanzelf ook de vraag: "maar wat en hoe dachten wij in Europa over de belangrijke zaken van ons leven, voordat wij met filosofie begonnen?" Heel goed om dan dit boek over de mythologie eens door te nemen.

Lees de objectieve recensie van Femke van der Wijk, met onder meer:.

" Meer dan tweeduizend jaar geleden had de redelijke mens het net zo zeer als nu: angst, vertwijfeling en onzekerheid. Wij hebben de zelfhulpboeken, zij de mythologie. Ferry wil in zijn boek vooral duidelijk maken dat de mythologie aan moest zetten tot denken, om uiteindelijk verantwoordelijkheid te nemen voor een zinvol leven. Niet vechten tegen de angst voor de dood, maar die 'gewoon' accepteren. En daar kunnen wij ook nog ons voordeel mee doen, in deze tijd waarin God is verdwenen. De mythen gaven antwoord op de vraag: hoe kan een mens het beste omgaan met zijn sterfelijkheid?"
5 Mythologie: meer lezen en weten?
Wat is eenvoudiger om daar een startpagina, de mythologie.startpagina, over te raadplegen? Ja, die is er ook voor mythologie, ontdekten wij nog maar heel recent.