Deleuze Colleges

Maandelijks. Op maandagavonden. Gratis. Om kennis te maken met het denken van Deleuze. Paul en Johan geven de colleges.  

Lees meer...

Werkgroep Spinoza (zie agenda)

Elke eerste donderdagavond van de maand. Gratis. Vrije toegang. Over Spinoza, een onverschrokken Nederlandse filosoof. André Bruijn coördineert de activiteiten.

Lees meer...

Politieke filosofie 2020PLUS

Met welke politieke filosofie of  'verhaal' voor de komende tien jaar kunnen we de wereld vorm geven? Johan ter Heegde coördineert de activiteiten.

Lees meer...

WandelWijs: Wandelen en Wijsbegeerte

Zie onze plannen en onze eerdere activiteiten hierna. Samen tochten maken in Nederland en elders. En tussendoor lezen, bespreken we ook af en toe een tekst van een filosoof. Wim Prinse is contactpersoon en coordinator voor WandelWijs.

Lees meer...

Werkgroep filosofie Deleuze en Nietzsche

Lees verder en zie het rooster. Vrij toegang. Over 'differentiedenken' als antwoord op een lange westerse denktraditie. Johan coördineert de activiteiten.

Lees meer...

Gratis cursus 'Beginnen met filosofie'

Gratis online cursus. Lees het boekje 'Beginnen met filosofie' van Luc Ferry. Ontvang onze materialen 'Beginnen met filosofie'. 

Lees meer...

Leesgroep Deleuze (maandagmiddag) boek: Logic of Sense

Leesgroep Deleuze. Wekelijksiedere maandagmiddag van 14.30 tot 16.00. Vrije toegang. Online met Zoom. Rutger H. Cornets de Groot coördineert de activiteiten. 

Lees meer...

Filosofie Café ONLINE

Elke eerste dinsdagavond van de maand. Gratis. Het Filosofie Café is een mooie online plek om te beginnen met filosofie. Johan coordineert het programma. 

Lees meer...

Existentialisme (zie agenda hierna)

Elke tweede dinsdagavond van de maand. Vrij toegang. Denk aan Sartre, Simone de Beauvoir, Kierkegaard en Camus. Hein Oostveen coördineert de activiteiten.

Lees meer...

Leesgroep Bergson (maandagavond)

We beginnen nu met Bergson. Op maandagavond. Vrije toegang. Gratis. Kees van de Velde coördineert de activiteiten

Lees meer...