Politieke filosofie 2020PLUS

Met welke politieke filosofie of  'verhaal' voor de komende tien jaar kunnen we de wereld vorm geven? Johan ter Heegde coördineert de activiteiten.

Filosofie bedrijven begint vaak met wat kennis krijgen van de geschiedenis van de filosofie. Totdat een filosoof of een filosofisch verhaal je op een of andere manier 'raakt'. Anders dan het academisch bedrijven van filosofie, vind je in het netwerk van FilosofieVoorHetLeven geïnteresseerden of liefhebbers die ook op een of andere manier geraakt zijn en aan de slag gingen met een filosoof of met een filosofiesch verhaal. In de werkgroep 2020PLUS richten we ons op hedendaagse denkers en filosofen met een inspirerend verhaal voor de 21ste eeuw. Zo kom je uit bij 'politieke filosofie' en bij maatschappelijke en praktische vragen over bijvoorbeeld autoriteit, autonomie, democratie, recht, eigendom, macht, rechtvaardigheid en vrijheid.

De werkgroep 2020PLUS gaat met hedendaagse denkers, schrijvers en filosofen aan de slag. Een rijtje namen, zie in willekeurige volgorde hierna, ontstond geleidelijk:

 • Yuval Noah Harari (boek: 21 Lessen voor de 21ste eeuw)
 • Slavoj Zizek ( .......) 
 • Bruno Latour (boek: Waar kunnen we landen?)
 • Ewald Engelen (boek: Ontwaak! Kom uit uw neoliberale sluimer)
 • Rutger Bregman (boek: De meeste mensen deugen)
 • Timothy Morton (boek: Ecologisch wezen)
 • René ten Bos (boeken: De coronastorm (2020) en Meteosofie (2021))
 • Willem Schinkel (boek: Theorie van de kraal: Kapitaal|Ras|Fascisme)
 • Thomas Piketty
 • Jesse Klaver (boek: De mythe van het economisme)
 • Bob de Wit (boek: Society 4.0) 
 • Andreas Kinneging (boek: De onzichtbare maat)
 • Luuk van Middelaar (boek: De passage naar Europa)
 • Klaus Schwab (boek: Covid-19: The Great Reset)
 • Gabriel van den Brink (boek: Ruw ontwaken uit de neoliberale droom)
 • Ramsey Nasr (boek: De fundamenten)
 • Bastiaan Rypkema (boek: De strijd om de democratie)
 • Annelien de Dijn (boek: Vrijheid: Een woelige geschiedenis)
 • zie de tabel hieronder voor het meest concrete en actuele

Als eerste oefening begonnen we met het boek (zie de lijst hiervoor) van Bruno Latour (door Hein Oostveen) en met het boek van Willem Schinkel (door Johan ter Heegde).  Ook werd een meer algemene verkenning of introductie opgesteld (door Peter Bastiaanssen).  

Januari 2021 presenteren Hein en Johan in het online filosofisch café hun eerste samenvatting. Leuk om zo te oefenen en het eerste resultaat met anderen te delen en feedback te krijgen. We hebben gekozen voor korte samenvattingen, met grote voorkeur voor gebruik van 'sheets' (bjv. powerpoint) om ons te schikken of te dwingen tot het zoeken en verwoorden van de kern van een 2020PLUS denker. Immers een meer toereikende beschrijving van wat een 2020PLUS denker op tafel legt, lees je vooral in zijn/haar boek of essay. Dat is overgens van belang: dat we ons baseren op en refereren naar een boek/essay van een hedendaagse filosoof/denker! 

Nieuwe deelnemers voor de Werkgroep 2020PLUS zijn welkom, wanneer zij actief willen deelnemen. In deze werkgroep kies je een denker/filosoof en maak je een korte samenvatting van zijn/haar boek (stap 1). Vervolgens presenteert jij dit in de werkgroep en krijg je feedback (stap 2). Ook presenteer je het verhaal in het filosofisch café (stap 3) en ontmoet je anderen die samen met jou het verhaal van de denker/filosoof willen bespreken (stap 4). Vervolgens kun je desgewenst een nieuwe werkgroep of leesgroep starten en begeleiden rond de denklijn van de denker/filosoof.

Staat een denker/filosoof niet op de hiervoor gegeven lijst dan kan je hem of haar voorstellen aan de werkgroep 2020PLUS. Meer aandacht verdient het onderzoeken van de criteria waaraan 'een goed politiek filosofisch verhaal' zou moeten voldoen. Uiteraard ben jij als deelnemer van een 2020PLUS groep de eerst aangewezene om met elkaar daarover aan de slag te gaan. En vervolgens is de vraag in welke mate de politiek filosofische verhalen aan deze criteria voldoen.

Locatie bijeenkomst werkgroep: in onderling overleg. De werkgroep is gestart met online (ZOOM) bijeenkomen. In de toekomst zal dit afgewisseld worden met fysieke bijeenkomsten in omgeving Rotterdam of meer centraal, in Utrecht. Fysieke locaties op dit moment: Rotterdam Hillegersberg (DJOJ) en Tisnienix Delfgauw (Noordeindseweg 72, Delfgauw). Kosten (bij fysieke bijeenkomsten) deelname aan werkgroep: €5 per deelnemer, inclusief een keer koffie of thee. De kosten ter plaatse te voldoen aan de verhuurder van de locatie.

Hierna een actueel overzicht van enkele 2020PLUS denkers, onderzocht en samengevat door een lid van de werkgrroep 2020PLUS, gevolgd door verwijzing naar boek en/of essay over het 2020PLUS denken; mogelijk ook met een verwijzing naar een video presentatie/bespreking van het boek.  

2020PLUS denker of filosoof Te onderzoeken en samen te vatten door een lid van de werkgroep 2020PLUS Titel boek of essay van onderhanden 2020PLUS denker of filosoof  Extra: video of artikel met presentatie, review of bespreking van het boek
       
Bruno Latour

Hein Oostveen

(datum presentatie: 8/6/2021)

Waar kunnen we landen?

 

Maak alvast kennis met Bruno Latour
Willem Schinkel en Rogier van Reekum

Johan ter Heegde en Peter Bastiaanssen

(datum presentatie: 5/1/2021)

Theorie van de kraal - kapitaal, ras en fascismel

 

Bespreking van hun boek Theorie van de kraal - bij EUR
 Klaas van Egmond

Paul Schuurhuizen 

 

Homo Universalis - Moreel kompas voor een nieuwe Europse renaissance

 

Een voorbespreking van zijn boek

Een interview en uitleg

 

Herman Wijffels & Klaas van Egmond

 

 Rutger Bregman Peter Bastiaanssen  De meeste mensen deugen

 Bob de Wit

Johan ter Heegde en Peter Bastiaanssen

(datum presentatie: 8/6/2021)

Lees al vast iets over het boek Society 4.0 op de website van Nyenrode Universiteit.

En schaf zijn boek aan dat we voor het eerst bespreken op dinsdag 8 juni in het online filosofisch café .

Een bespreking (podcast) van Society 4.0 met Managementboek. 
Luuk van Middelaar Johan ter Heegde Politicide - De moord op de politiek in de Franse filosofie

Michael J. Sandel

 

Johan Rechtvaardigheid Hoofdstuk 8 Aristoteles
Christine Gruwez en Klaas van Egmond Johan ter Heegde   Zonder Wij geen Ik Identiteit en eigenheid en het Ik als verlangen