Cursus 'Beginnen met filosofie'

Gratis online cursus. Lees het boekje 'Beginnen met filosofie' van Luc Ferry. Ontvang onze materialen 'Beginnen met filosofie'. 

Wij gaven de cursus vele malen in Rotterdam, Den Haag en Delft. Luc Ferry geeft een kader, zeg maar een schema 'van vijf bij drie', waarin geplaatst de vijf dominante westerse filosofieën. Een kader of opzet waarin per filosofie telkens de antwoorden op 'de drie grote vragen' van de westerse filosofie. Een mooie kennismaking of opfrisser. Met de titel en subtitel van zijn boek

"Beginnen met filosofie"

 

met andere ogen kijken naar je leven (Luc Ferry)

Het boek van Luc Ferrie verheldert 'het verhaal van de westerse filosofie' en waar filosofie toe dient. 

Het gebruik van dit boekje van Luc Ferry betekent niet dat we alle opvattingen van Luc Ferry delen. Kijk op onze website en zie ook hoe wij oog hebben voor denkers met andere denklijnen dan die van Luc Ferry. Toch vinden we dit boek een goede start om (opnieuw) kennis te maken met de westerse filosofie.

Kijk verder en meld je eenvoudig aan voor de gratis online cursus of stel jouw vraag; wij reageren.