Filosofie café Rotterdam (zie agenda hierna)

Elke eerste dinsdag (avond) van de maand. Vrij toegang. Een deel van de avond gebruiken wij het boek 'De geest uit de fles' van Ger Groot. 

Een plek of gelegenheid om kennis te maken met filosofie. Vrije gesprekken over 'filosofie voor het leven' en aandacht voor actuele thema's.

Het Filosofisch café Rotterdam start om 19.30 uur en eindigt om 21.45 uur. Wij begeleiden de bijeenkomst. 

programma
19.30 - 20.30 - uitwisseling over een onderwerp/filosoof/filosofie dat de deelnemers graag met elkaar bespreken 
20.30 - 21.00 - pauze; aan de bar
21.00 - 21.45 - tijd voor een ander (actueel) filosofisch onderwerp. Kan ook iets zijn dat eerder op de avond ter sprake kwam.

Het kan ook net andersom gaan: eerst een vrij thema bespreken en vervolgens een uitwisseling op grond van een actueel filosofieboek.

 

 

Rooster voor het seizoen 2018-2019 (Boek: "De geest uit de fles" van Ger Groot) 

Datum begeleider  Hoofd-stuk thema
4 sept 2018 Ferrie Veen 14 Een absurde paradox - Kierkegaard 
2 okt 2018 Peter Bastiaanssen 11 De mens een kunstenaar 
6 nov 2018 Hein Oostveen 21 Hofdames – Foucault
4 dec 2018 Paul Schuurhuizen 22 Derrida, een Frans denker binnen het structuralisme.
8 jan 2019 Peter Bastiaanssen 8 Het volk en zijn eigenheid
5 febr 2019 Hein Oostveen 20 Structuur – Lévi Strauss, Saussure
5 mrt 2019 Ferrie Veen 17 De hinderlijke ander – Sartre
2 apr 2019 Peter Bastiaanssen 11 De mens een kunstenaar 
7 mei 2019 Hein Oostveen 2 De mens een subject – Descartes, William Harvey, Fritz Kahn
4 juni 2019 Ferrie Veen 16

Vrijheid

 

Locatie Filosofisch Café Rotterdam : Centrum Djoj Rotterdam 

Adres en wegwijzer voor Filosofisch Café Rotterdam

 

 

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor af en toe een bericht.
dit veld niet invullen s.v.p.