Filosofenwijzer: met wie ga je aan de slag?

Niet eindeloos geschiedenis van de filosofie studeren, maar filosofie bedrijven? Onderzoek welke filosofie jou past, uitdaagt. Gebruik onze filosofenwijzer!  

Een bekende uitspraak is dat je eigenlijk nog 'nooit aan filosofie hebt gedaan' wanneer je niet tenminste één keer de diepte of 'afgrond' van het denken van een filosoof hebt geproefd. Het gaat erom echt te begrijpen en te voelen wat een bepaald wereldbeeld/filosofie precies omvat. Met de 'FilosofenWijzer' kun je op een praktische en plezierige manier dat enorme gebied van het westers filosofisch denken snel doorkruisen en op tafel krijgen op welke filosofen, op welke filosofie, jij lijkt aan te sluiten. Het is goed denkbaar dat je daarna toch nog gaat switchen van filosoof/filosofie. Maar beter dan ooit heb je in de gaten waarom je dat doet. Je laat je niet meer fascineren en bepalen door een of andere uitspraak, verhaal, hype of tegelwijsheid.

Wil je gericht en praktisch aan de slag? Meld je dan aan voor de FilosofenWijzer. Betaal € 29,00 en ga aan de slag!

Ja, ik meld me aan voor de filosofenwijzer
dit veld niet invullen s.v.p.

 

Je ontvangt, na registratie en na overmaking van € 29,00 een uitgebreide vragenlijst met filosofische uitspraken, stellingen, gedachten en ideeën, waar je telkens per uitspraak een keuze maakt uit twee mogelijke reacties: (1) de uitspraak spreekt je aan of (2) de uitspraak spreekt je niet aan. Wanneer je het aangekruiste antwoordformulier naar ons stuurt, halen wij jouw antwoorden door onze software en genereren wij een grafiek die aangeeft met welke filosofie/filosofen jij affiniteit hebt en in welke mate. Deze grafiek sturen we per e-mail naar je toe. Ook geven we je een toelichting op jouw grafiek.