Filosofenwijzer: welke filosoof voor jou?

Filosofie studeren of 'filosofie bedrijven'? Maar met welke filosoof of filosofie? Met de filosofenwijzer geef je aan (ja/nee) welke stellingen je aanspreken. Je ontvangt een diagram met denkers die jou wel/niet lijken te passen. Beide uitkomsten nodigen uit om met een filosoof eens filosofie te gaan bedrijven. 

Een bekende uitspraak is dat je eigenlijk nog 'nooit aan filosofie hebt gedaan' wanneer je niet tenminste één keer de diepte of 'afgrond' van het denken van een filosoof hebt geproefd. Het gaat erom echt te begrijpen en te voelen wat een bepaald wereldbeeld/filosofie precies omvat. Met de 'FilosofenWijzer' kun je op een praktische en plezierige manier het westers filosofisch denken eens even doorkruisen. Vind op deze manier eens op welke filosofen, op welke filosofie, jij lijkt aan te sluiten. Het is goed denkbaar dat je daarna toch nog gaat switchen van filosoof/filosofie. Maar beter dan ooit heb je in de gaten waarom je dat doet. Je gaat ontdekken dat 'filosofe bedrijven' meer is dan het weten/kennen van bepaalde uitspraken, citaten of op levenskunst gerichte wijsheden.

Wil je dit eens proberen? Meld je aan voor de FilosofenWijzer. Maak € 29,00 over en ga aan de slag!

Ja, ik meld me aan voor de filosofenwijzer
dit veld niet invullen s.v.p.

Je ontvangt, na aanmelding en na overmaking van € 29,00 een uitgebreide lijst met filosofische uitspraken en ideeën en waarop wij vragen per uitspraak aan te geven of de uitspraak je wel/niet aanspreekt. Wanneer je ons jouw formulier stuurt, halen wij jouw antwoorden door onze software en genereren wij een diagram die aangeeft met welke filosofie/filosofen jij (hoeveel) affiniteit hebt. Deze grafiek sturen we per e-mail naar je toe.