Oosterse Filosofieën: een vergelijking met behulp van een referentiemodel

Geschreven: maandag 16 september 2013 Geschreven door Johan ter Heegde

Een workshop, mogelijk een eerste workshop van een serie met nog een aantal workshops, waarin we met elkaar het levenswerk onderzoeken van Ulrich Libbrecht, sinoloog en kenner van het Aziatische gedachtegoed (emeritus hoogleraar Universiteit Leiden en universiteit K.U. Leuven). 

 

Het boek dat wij willen gebruiken en dat we de deelnemers dan ook aanraden om zelf aan te schaffen: "Oosterse filosofie, een inleiding" (ISBN 90-806883-2-0). Het is een samenvatting van zijn werk, door hemzelf geschreven. Goed leesbaar. Ik (Johan) heb vele jaren geleden zijn colleges  "comparatieve oosterse filosofie" al eens gevolgd in Utrecht. Albert en ik hebben ons, nog niet zo lang geleden, twee jaar verdiept in de de wijsheid van het Tibetaans Boeddhisme. 

 

Aardig is dat Ulrich Libbrecht (net als Descartes en Spinoza....) een meetkundig model opstelt dat hij gebruikt om het karakteristieke van de vier oosterse filosofieën of wereldbeelden te verhelderen en te vergelijken. Het gaat dan om het gedachtegoed van het Taoïsme, van het Boeddhisme, van Zen en van Yoga.