Gratis online cursus 'Beginnen met Filosofie' - Luc Ferry

Een gratis online cursus filosofie om zelf mee aan de slag te gaan. Op basis van het gelijknamige boek 'Beginnen met filosofie' van de Fanse filosoof Luc Ferry. Een boek dat op ons verzoek weer in herdruk is verschenen. Luc Ferry vertelt het verhaal van de westerse filosofie helder en op een fijne methodische manier. De online cursus filosofie hebben we vele malen op zaterdagen als workshop gedraaid. Wij stellen de materialen gratis online beschikbaar in een serie E-mailbrieven. 

Meld je aan voor de gratis online cursus 'Beginnen met filosofie'

Ja, ik meld me aan
dit veld niet invullen s.v.p.
 

Je ontvangt de materialen, waaronder de powerpoint sheets van de serie zaterdagworkshops. Luc Ferry verwoordt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij ontvouwt de geschiedenis van de westerse filosofie naar vijf dominante filosofieën (wereldbeelden). Hij doet dit telkens op basis van de drie hoofdvragen van de filosofie.

De subtitel van zijn boek luidt: 'met andere ogen kijken naar je leven'.

Opmerking: wij vinden het een plezierig boek om te gebruiken voor een eerste of vernieuwde kennismaking met filosofie. Het voorgaande wil niet zeggen dat we alle opvattingen van Luc Ferry delen. Voor een kennismaking met (de geschiedenis van de) filosofie is dat niet zo van belang. In onze maandelijkse activiteiten komen diverse westerse denkers in beeld met soms geheel andere opvattingen dan die van Luc Ferry. 

 

De gratis online cursus 'Beginnen met filosofie' omvat de volgende materialen

Verzending serie 1 (voorheen dag 1 van de cursus)
- wat is filosofie wel/niet?
- andere opvattingen; filosofie versus religie; filosofie als levenswijze
- bouwstenen van elke filosofie: de drie vraagstukken
- eerste dominante filosofie/wereldbeeld: Griekse kosmologie
de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 2 (voorheen dag 2 van de cursus)
- transitie/overgang
- tweede dominante filosofie/wereldbeeld: het Christelijke denken
- de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 3 (voorheen dag 3 van de cursus)
- transitie/overgang
- derde dominante filosofie/wereldbeeld: het humanisme (moderniteit)
- de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 4 (voorheen dag 4 van de cursus)
- transitie/overgang
- vierde dominante filosofie/wereldbeeld: deconstructie (postmoderniteit)
- de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 5 (voorheen dag 5 van de cursus)
- transitie/overgang
- hoe verder: optie 1 - terug naar verloren filosofisch paradijs?
- hoe verder: optie 2 - doorgaan met deconstructie (postmoderniteit)
- hoe verder: optie 3 - vernieuwing: naar een nieuw humanisme?
- hoe verder: optie 4 - stoppen met filosofie: filosofie is vooral een universiteitsfilosofie en niet voor het leven?
- een eerste uitwerking van vooral optie 2 (deconstructie) en optie 3 (neohumanisme)

Hoe verder met filosofie? Met de filosofenwijzer / zaterdagworkshop?

Na de gratis online cursus 'Beginnen met filosofie' kan jij een traject of project starten met de vraag 'Hoe verder met filosofie?'. De online  cursus eindigde al met een verkenning van die vraag naar vier opties. Maar er zijn er meer. Daarom leuk en interessant om met onze 'filosofenwijzer' aan de slag te gaan.

Lees meer op onze website over het vervolg met onze filosofenwijzer / workshop op zaterdag.

Toelichting - over de Franse filosoof Luc Ferry

De vandaag nog immer actieve Franse filosoof Luc Ferry behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme. Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken en redeneren doen we allemaal. Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe we met elkaar kunnen omgaan en of er wel of niet zoiets als zin, betekenis, heil/wijsheid of hoe je dat ook noemt, bestaat.

In de online cursus gaan we op onderzoek uit. Op een handige manier vat Luc Ferry telkens een dominante westerse filosofie samen. Op basis van een soort 'bouwsteen van de filosofie' kijken we met Luc Ferry naar de vijf dominante westerse filosofieën (wereldbeelden). In het laatste deel geeft Luc Ferry een voorstel voor een nieuwe, hedendaagse filosofie. Dat is het moment waarop we uitgenodigd worden om nog veel actiever te gaan lezen en mee te denken. Dat is wellicht het begin van een 'filosofie project'. Een verder gaan met filosofie en onderzoek en evaluatie van wat je wel/niet aanspreekt in een of meer van de dominante westerse filosofieën.