Gratis online cursus 'Beginnen Met Filosofie' - Luc Ferry

De cursus Beginnen met Filosofie op basis van het gelijknamige boek van de Franse filosoof Luc Ferry, hebben we vele malen als workshop gedraaid. Nu zijn de materialen gratis beschikbaar gemaakt in een serie emailbrieven als online cursus. Af en toe houden we een 'slotdag' - een speciale zaterdag workshop - voor de deelnemers van deze online cursus. Onder meer kan je dan aan de hand van onze enquetelijsten nagaan "welke filosoof/filosofen in jou zitten".  Zo'n uitslag zegt misschien iets over jouw idee├źn of interesses, in termen van wat je in de on-line cursus aan filosofen en wereldbeelden hebt ontmoet. En los daarvan: het is gewoon leuk om te doen. 

Meld je aan voor de gratis e-mail online cursus "Beginnen met filosofie"


Ja, ik meld me aan

Voornaam

Achternaam

E-mailadres


Je ontvangt dan de materialen, waaronder de powerpoint sheets die wij indertijd gebruikt hebben in een serie zaterdagworkshops op het schitterende buitengoed "De Uylenburg" in Delfgauw.

Het was indertijd heel bijzonder om bij een cursus "Beginnen Met Filosofie" een gelijknamig boek van deze hedendaagse filosoof, de Franse filosoof Luc Ferry, te kunnen gebruiken. Luc Ferry verwoordt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij gebruikt een heldere structuur, een soort matrix 'van vijf bij drie' in zijn boek. De geschiedenis van de westerse filosofie ontvouwt hij met vijf dominante filosofieën (wereldbeelden). Van elke filosofie bespreekt hij telkens drie onderdelen of invalshoeken: de drie hoofdvragen van de westerse filosofie.

De titel van zijn boek luidt:

Beginnen met filosofie

Met andere ogen kijken naar je leven.

Opmerking: wij vinden het een heel goed boek om te gebruiken voor een eerste kennismaking met filosofie. Het voorgaande wil niet zeggen dat we de opvattingen van Luc Ferry op diverse gebieden delen. Maar voor een eerste of tweede kennismaking met filosofie is dat allemaal niet van belang. Onze activiteiten brengen diverse westerse denkers in beeld met geheel andere opvattingen dan die van Luc Ferry. Juist die verschillen en te onderscheiden 'frames' van denken, maken het filosoferen met elkaar zo waardevol en plezierig.

 

De vandaag nog immer zeer actieve Franse filosoof Luc Ferry behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme. Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken en redeneren doen we allemaal. Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar zin, betekenis, heil of hoe je het ook noemt. Maar in de filosofie doen we dat anders dan in de religies: zonder geloof en zonder een God. 

In de cursus gaan we op onderzoek; op een handige manier die Luc Ferry gebruikt om een belangrijke filosofie samen te vatten. Op basis van de bouwsteen kijken we met Luc Ferry door zijn ogen mee naar vijf dominante filosofieën, ook wel wereldbeelden genoemd. Ook kijken we naar zijn eigen voorstel voor een hedendaagse filosofie. En we vragen ons af wat ons wel/niet aanspreekt in de verschillende wereldbeelden. In de cursus zijn we zèlf aan het werk: we krijgen met Luc Ferry meer vat op ons eigen denken of wereldbeeld. 

Want in ieder mens schuilt een filosoof. Allemaal hebben we onze overtuigingen en geven we onze meningen. Aan de basis ervan liggen onze opvattingen en idealen.  Daarachter ligt misschien weer een idee of een filosofie. Bewust of onbewust bepaalt zo'n idee onze opstelling en houding in het leven. Laten we zeggen: "de filosoof in jou". De filosoof in jou ligt aan de basis van jouw antwoorden. Bijvoorbeeld op de vraag "wat wil ik met mijn leven?" of "wat moet ik doen" en "is dit nu alles?".

Hoe fris en doordacht zijn onze antwoorden? Is het niet aardig om op zoek te gaan naar "de filosoof in jou"? Is het niet aardig wanneer je die filosoof in jou een naam kan geven? De naam of namen van filosofen uit onze eigen westerse traditie? Zo is deze cursus gelijk ook een manier om een hoofdlijn (één van de mogelijke hoofdlijnen of periodiseringen in de filosofie) van het westerse denken in beeld te krijgen. Deze versie van Luc Ferry is een mooi vertrekpunt wanneer je later ook andere versies of verhalen over het westerse denken ontmoet.

Geef jezelf in deze cursus even tijd om afstand te nemen en in de laatste workshop ook even naar jezelf te kijken op een wat filosofische manier. In de laatste workshop probeer je zelf de meest dominante filosoof, of beter: de meest dominante filosofen in jou, te ontdekken. Met behulp van een vragenlijst ga jij jouw denken matchen met een aantal filosofen. In deze workshop doen we dat met een aantal westerse filosofen die ook in de cursus aan bod zijn geweest. Iedere deelnemer neemt een lijst met opvattingen of overtuigingen op zijn gemak door en "vinkt aan" in welke mate hij of zij het met die opvatting eens is. Hoe sta jij in het leven? Hoe kijk je tegen de dingen aan? Nadien ontvangt iedereen zijn 'score' of uitslag in de vorm van een diagram. Dat diagram maakt uw visie op het leven op een bepaalde manier expliciet: in termen van de meest dominante filosofieën die in de cursus aan bod zijn geweest. Welke filosofen of wereldbeelden representeren jouw denken en inzichten? Plaats jezelf - via de vragenlijst - op een filosofisch dashboard en spiegel je aan de levenskunst van deze filosofen.

De cursus kan voor sommige deelnemers een aanzet zijn voor een verdere filosofische oriëntatie, voor meer bewustwording en voor nieuwe vragen. En voor andere deelnemers is het gewoon een plezierige cursus en tegelijk een kennismaking met filosofie.

de indeling van de cursus

Workshop 1
- wat is filosofie wel/niet?
- andere opvattingen
- filosofie versus religie
- bouwstenen van elke filosofie
- filosofie als levenswijze
- verschillende dominante filosofieën

Workshop 2
- eerste dominante filosofie/wereldbeeld
- transitie/overgang
- tweede dominante filosofie/wereldbeeld
- invullen bouwstenen

Workshop 3
- overgang naar derde dominante filosofie/wereldbeeld
- transitie/overgang naar
- vierde dominante filosofie/wereldbeeld
- invullen bouwstenen filosofie

Workshop 4
- overgang naar vijfde filosofie/wereldbeeld
- invullen bouwstenen filosofie
- hedendaags, toekomstig wereldbeeld
- recapitulatie

Workshop 5
- jouw wereldbeeld/meest dominante filosofieën?
- eerst nog even op een rij
- jouw beoordeling van uitspraken (lijst)
- van de lijst naar jouw filosofie diagram/dashboard