Gratis online cursus 'Beginnen met Filosofie' - Luc Ferry

Een online cursus filosofie op basis van het gelijknamige boek van de Franse filosoof Luc Ferry. Deze cursus hebben we vele malen op zaterdagen als workshop gedraaid. Nu zijn de materialen gratis beschikbaar in een serie emailbrieven als online cursus. Af en toe houden we een 'speciale zaterdag workshop' voor online deelnemers die graag ook eens over dit boek willen uitwisselen. Deel van zo'n workshop kan onze test, of zeg ook maar ons "spel" zijn om met behulp van een vragenlijst na te gaan met welke filosoof of filosofie uit deze cursus jij affiniteit hebt. Zo'n uitslag zegt misschien iets over jouw ideeën of interesses. Allemaal op basis en in termen van wat je in de online cursus aan filosofen en dominante wereldbeelden hebt ontmoet. Hoe dan ook: het is leuk om elkaar op een zaterdag te ontmoeten.  

Meld je hierna aan voor de gratis e-mail online cursus "Beginnen met filosofie"

Ja, ik meld me aan
dit veld niet invullen s.v.p.


Je ontvangt dan de materialen, waaronder de powerpoint sheets die wij indertijd gebruikt hebben in een serie zaterdagworkshops op het schitterende buitengoed "De Uylenburg" in Delfgauw. Het was indertijd heel bijzonder om bij een cursus "Beginnen met Filosofie" een gelijknamig boek van deze hedendaagse filosoof, de Franse filosoof Luc Ferry, te kunnen gebruiken. Luc Ferry verwoordt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij gebruikt een heldere structuur in zijn boek. De geschiedenis van de westerse filosofie ontvouwt hij naar vijf dominante filosofieën (wereldbeelden) afgebeeld op de drie hoofdvragen van de westerse filosofie.

De titel van zijn boek luidt:

Beginnen met filosofie

Met andere ogen kijken naar je leven.

Opmerking: wij vinden het een heel goed boek om te gebruiken voor een eerste kennismaking met filosofie. Het voorgaande wil niet zeggen dat we de opvattingen van Luc Ferry op diverse gebieden delen. Maar voor een eerste of tweede kennismaking met (de geschiedenis van de) filosofie is dat allemaal niet zo van belang. In onze maandelijkse activiteiten komen diverse westerse denkers in beeld met geheel andere opvattingen dan die van Luc Ferry. De verschillen, en de te onderscheiden 'frames' van denken, maken het filosoferen met elkaar zo waardevol en plezierig.

 

de indeling en materialen van de gratis online cursus 'Beginnen met filosofie'

Verzending serie 1 (voorheen dag 1)
- wat is filosofie wel/niet?
- andere opvattingen; filosofie versus religie; filosofie als levenswijze
- bouwstenen van elke filosofie: de drie vraagstukken
- eerste dominante filosofie/wereldbeeld: Griekse kosmologie
de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 2 (voorheen dag 2)
- transitie/overgang
- tweede dominante filosofie/wereldbeeld: het Christelijke denken
- de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 3 (voorheen dag 3)
- transitie/overgang
- derde dominante filosofie/wereldbeeld: het humanisme (moderniteit)
- de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 4 (voorheen dag 4)
- transitie/overgang
- vierde dominante filosofie/wereldbeeld: deconstructie (postmoderniteit)
- de drie vraagstukken/gezichtspunten van deze filosofie

Verzending serie 5 (voorheen dag 5)
- transitie/overgang
- hoe verder: optie 1 -terug naar verloren filosofisch paradijs?
- hoe verder: optie 2 - doorgaan met deconstructie (postmoderniteit)
- hoe verder: optie 3 - vernieuwing: naar een nieuw humanisme?
- hoe verder: optie 4 - stoppen met filosofie: filosofie is vooral een universiteitsfilosofie en niet voor het leven?
- een eerste uitwerking van vooral optie 2 (deconstructie) en optie 3 (neohumanisme)

Vervolg: een gratis tweede online cursus 'Hoe verder met filosofie?'

Met de kennis van de gratis eerste online cursus 'Beginnen met filosofie' kan jij een meer persoonlijk traject of project starten met de vraag 'Hoe verder met filosofie?'. De vorige cursus eindigde al met een verkenning van die vraag. Van de vier opties bleven er voor Luc Ferry eigenlijk maar twee opties over: optie 2: doorgaan met deconstructie; naar een materialistische filosofie en optie 3: naar een nieuw humanisme;een neohumanisme. Op een andere manier gezegd is dit onderscheid te herleiden tot de klassieke tegenstelling tussen het filosofisch idealisme en het filosofisch materialisme. In de tweede gratis online cursus helpen we je om goed te begrijpen wat de tegenstelling inhoudt. Op grond daarvan kan je verder gaan met jouw 'filosofie project' bijvoorbeeld het bestuderen van een filosoof uit de door jou gekozen oriëntatie: een filosoof/stroming uit het filosofisch idealisme of een filosoof/stroming uit het filosofisch materialisme.

Toelichting - over de Franse filosoof Luc Ferry

De vandaag nog immer actieve Franse filosoof Luc Ferry behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme. Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken en redeneren doen we allemaal. Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe we met elkaar kunnen omgaan en of er wel of niet zoiets als zin, betekenis, heil/wijsheid of hoe je dat ook noemt, bestaat.

In de online cursus gaan we op onderzoek uit. Op een handige manier vat Luc Ferry telkens een dominante westerse filosofie samen. Op basis van een soort 'bouwsteen van de filosofie' kijken we met Luc Ferry naar de vijf dominante westerse filosofieën (wereldbeelden). In het laatste deel geeft Luc Ferry een voorstel voor een nieuwe, hedendaagse filosofie. Dat is het moment waarop we uitgenodigd worden om nog veel actiever te gaan lezen en mee te denken. Dat is wellicht het begin van, wat ik noem, een 'filosofie project'. Een verder gaan met filosofie en onderzoek en evaluatie van wat je wel/niet aanspreekt in een of meer van de dominante westerse filosofieën (wereldbeelden).