Gratis materialen cursus filosofie - 'Beginnen met Filosofie' - van de Franse filosoof Luc Ferry

Een gratis cursus 'Beginnen met filosofie' om zelf mee aan de slag te gaan. Op basis van het gelijknamige boek 'Beginnen met filosofie - met andere ogen kijken naar je leven' van de Franse filosoof Luc Ferry. Een boek dat op ons verzoek weer in herdruk is verschenen.

Luc Ferry vertelt het verhaal van de westerse filosofie helder en op een fijne methodische manier. Vele malen hebben we vroeger deze cursus zaterdagen gegeven. De materialen van deze cursus stellen wij gratis in een serie van vijf cursuslessen per e-mail beschikbaar.  

Meld je aan voor ontvangst van de gratis materialen - voor 5 cursusdagen - cursus filosofie.

Ja, stuur mij de gratis materialen
dit veld niet invullen s.v.p.
 

Je ontvangt les voor les per e-mail. Koop desgewenst zelf het boekje van Luc Ferry. Of leen het even in de bibiliotheek voor een eerste kennismaking. Je ontvangt per les onze materialen, zoals verdiepingsvragen, overzichten en de powerpoint sheets van de workshops die wij gaven voor deze cursus. Luc Ferry verwoordt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij ontvouwt deze geschiedenis naar vijf dominante filosofieën, wereldbeelden. Elk wereldbeeld zet hij uiteen naar de drie belangrijkste hoofdvragen van de westerse filosofie.

Opmerking: wij vinden het een plezierig boek om te gebruiken voor een eerste of vernieuwde kennismaking met filosofie. Geen enkel verhaal over de geschiedenis van de filosofie is objectief. Naar ons idee zet Luc Ferry heel verantwoord het verhaal van de westerse filosofie uiteen. Neem met dit materiaal even de tijd om een eerste grote lijn te ontdekken. Vervolgens zou je met de filosofenwijzer na kunnen gaan hoe je verder wil.  

 

Je ontvangt gratis in vijf series de volgende cursusmaterialen

Verzending serie 1 (voorheen dag 1 van de cursus)
- wat is filosofie wel/niet?
- andere opvattingen; filosofie versus religie; filosofie als levenswijze
- bouwstenen van elke filosofie: de drie grote vraagstukken van het leven
- eerste dominante filosofie: Griekse kosmologie
de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 2 (voorheen dag 2 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- tweede dominante filosofie: het Christelijke denken
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 3 (voorheen dag 3 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- derde dominante filosofie: het humanisme (moderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 4 (voorheen dag 4 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- vierde dominante filosofie: deconstructie (postmoderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 5 (voorheen dag 5 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- hoe verder: vier opties:
- optie 1 - terug naar verloren filosofisch paradijs?
- optie 2 - doorgaan met deconstructie (postmoderniteit)
- optie 3 - vernieuwing: naar een nieuw humanisme?
- optie 4 - stoppen met filosofie: filosofie is vooral een universiteitsfilosofie en niet voor het leven?

Meer over de Franse filosoof Luc Ferry

De nog immer actieve Franse filosoof Luc Ferry behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme.  Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken en redeneren doen we allemaal. Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe we met elkaar kunnen omgaan en of er wel of niet zoiets als zin, betekenis, heil of wijsheid of hoe je dat ook noemt, bestaat.

In de gratis cursus filosofie gaan we op onderzoek uit. Op een handige manier vat Luc Ferry telkens een dominante westerse filosofie samen. Op basis van een soort 'bouwsteen van de filosofie' kijken we met Luc Ferry naar de vijf dominante westerse filosofieën, wereldbeelden. In het laatste deel geeft Luc Ferry een voorstel voor een nieuwe, hedendaagse filosofie. Dat is het moment waarop we uitgenodigd worden om nog veel actiever te gaan lezen en mee te denken. Dat is wellicht het begin van jouw 'filosofie project'. Een verder gaan met filosofie en onderzoek en evaluatie van wat je wel/niet aanspreekt in een of meer van de dominante westerse filosofieën.