Gratis cursus filosofie 'Beginnen met Filosofie' - Luc Ferry

Een doe-het-zelf online filosofiecursus 'Beginnen met filosofie'. Gratis. Op basis van het gelijknamige boek 'Beginnen met filosofie' van de hedendaagse Franse filosoof Luc Ferry. Een filosofieboek dat de uitgever op ons verzoek weer in herdruk heeft genomen. Luc Ferry vertelt begrijpelijk en systematisch 'het verhaal van de westerse filosofie'. Vaak hebben we de cursus in de vorm van workshops gegeven. De materialen van de filosofiecursus stellen wij je gratis beschikbaar. Meld je aan en je ontvangt periodiek de onderdelen per email.

Meld je aan voor 'Beginnen met filosofie' (Luc Ferry).

Ja, stuur mij de gratis materialen
dit veld niet invullen s.v.p.
 

Je ontvangt les voor les per e-mail. Koop of leen het boekje van Luc Ferry. Je ontvangt verdiepingsvragen, overzichten en de powerpoint sheets van de workshops die wij gaven in Rotterdam, Delft en Den Haag. Luc Ferry verwoordt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie: naar vijf dominante wereldbeelden. Elk wereldbeeld zet hij uiteen op grond van de drie hoofdvragen van de westerse filosofie.

Luc Ferry schreef een toegankelijk boek voor een (vernieuwde) kennismaking met filosofie. Geen enkel verhaal over de geschiedenis van de filosofie is objectief. Wij denken dat Luc Ferry het verhaal van de westerse filosofie netjes uiteen zet. Neem met onze materialen (opnieuw) de tijd om kennis te maken met de grote lijn van het westerse denken.

Ontvang gratis in vijf zendingen de materialen:

Verzending serie 1 (dag 1 van de cursus filosofie)
- wat is filosofie wel/niet?
- andere opvattingen; filosofie versus religie; filosofie als levenswijze
- bouwstenen van elke filosofie: de drie grote vraagstukken van het leven
- eerste dominante filosofie: Griekse kosmologie
de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 2 (dag 2 van de cursus filosofie)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- tweede dominante filosofie: het Christelijke denken
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 3 (dag 3 van de cursus filosofie)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- derde dominante filosofie: het humanisme (moderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 4 (dag 4 van de cursus filosofie)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- vierde dominante filosofie: deconstructie (postmoderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 5 (dag 5 van de cursus filosofie)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- hoe verder? Vier opties:
- optie 1 - terug naar verloren filosofisch paradijs?
- optie 2 - doorgaan met deconstructie (postmoderniteit)
- optie 3 - vernieuwing: naar een nieuw humanisme?
- optie 4 - stoppen met filosofie: filosofie is veel te veel een universiteitsfilosofie geworden en gaat niet meer over het leven.

Over Luc Ferry en 'Beginnen met filosofie'

Luc Ferry, een nog immer actieve Franse filosoof, behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme. Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken en redeneren, dat doen we allemaal! Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe we met elkaar kunnen omgaan en of er wel of niet zoiets als zin, betekenis, heil of wijsheid bestaat.

In de gratis cursus filosofie gaan we op onderzoek uit. Op basis van een soort 'bouwsteen van de filosofie' kijken we met Luc Ferry naar vijf dominante westerse filosofieën, wereldbeelden. In het laatste deel geeft Luc Ferry een voorstel voor een nieuwe, hedendaagse filosofie. Hier begint mogelijk jouw 'filosofieproject': hoe verder te gaan met filosofie? Wat spreekt je wel/niet aan in deze of ... andere westerse filosofieën?

 

En dan: hoe verder met filosofie?

Ga met een filosoof of filosofie die je aanspreekt aan de slag. Ontvang af en toe een berichtje van ons over de gratis activiteiten in het netwerk 'Filosofie Voor Het Leven'. We vormen met onze interesse voor filosofie een groeiend netwerk van deelnemers aan werkgroepen en leesgroepen filosofie en het filosofie Café. Vanaf de COVID-19 crisis zijn we ook online actief (Zoom, Teams, ....) geworden. Merk op dat in het netwerk interesse is voor (post)moderne filosofen: Nietzsche, Deleuze en hun voorlopers, bijvoorbeeld Spinoza, Hume en Bergson. Ook is er interesse voor de existentialisten: Sartre, Simone de Beauvoir en bijvoorbeeld Albert Camus. Maar wellicht wil jij starten met een andere denker of filosofie? In het netwerk is daar ruimte voor. Iedere deelnemer in het netwerk is vooral zelf actief en vindt anderen om mee te denken, uit te wisselen, samen te studeren en boeken of teksten te lezen.