Gratis cursus filosofie - 'Beginnen met Filosofie' - van de Franse filosoof Luc Ferry

Een gratis cursus 'Beginnen met filosofie' om zelf mee aan de slag te gaan. Op basis van het gelijknamige boek 'Beginnen met filosofie - met andere ogen kijken naar je leven' van de Franse filosoof Luc Ferry. Een boek dat op ons verzoek weer in herdruk is verschenen.

Luc Ferry vertelt helder en plezierig het verhaal van de westerse filosofie: begrijpelijk, overzichtelijk en in een systematische structuur. 

Vaak hebben we deze cursus in de vorm van workshops gegeven. De materialen ervan stellen wij je gratis in vijf delen per email beschikbaar.  

Meld je aan voor 'Beginnen met filosofie'.

Ja, stuur mij de gratis materialen
dit veld niet invullen s.v.p.
 

Je ontvangt les voor les per e-mail. Koop of leen zelf het boekje van Luc Ferry. Onze materialen: verdiepingsvragen, overzichten en de powerpoint sheets van de workshops. Luc Ferry verwoordt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie: naar vijf dominante wereldbeelden. Elk wereldbeeld zet hij uiteen op grond van de drie hoofdvragen van de westerse filosofie.

Een plezierig boek voor een eerste of een vernieuwde kennismaking met filosofie. Natuurlijk is geen enkel verhaal over de geschiedenis van de filosofie objectief. Naar ons idee zet Luc Ferry het verhaal van de westerse filosofie heel netjes uiteen. Neem met onze materialen even de tijd om een eerste grote lijn te ontdekken. Onze filosofenwijzer kan je desgewenst helpen met de vraag hoe je verder wil.  

 

Ontvang gratis in vijf verzendingen de materialen:

Verzending serie 1 (voorheen dag 1 van de cursus)
- wat is filosofie wel/niet?
- andere opvattingen; filosofie versus religie; filosofie als levenswijze
- bouwstenen van elke filosofie: de drie grote vraagstukken van het leven
- eerste dominante filosofie: Griekse kosmologie
de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 2 (voorheen dag 2 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- tweede dominante filosofie: het Christelijke denken
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 3 (voorheen dag 3 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- derde dominante filosofie: het humanisme (moderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 4 (voorheen dag 4 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- vierde dominante filosofie: deconstructie (postmoderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 5 (voorheen dag 5 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- hoe verder: vier opties:
- optie 1 - terug naar verloren filosofisch paradijs?
- optie 2 - doorgaan met deconstructie (postmoderniteit)
- optie 3 - vernieuwing: naar een nieuw humanisme?
- optie 4 - stoppen met filosofie: filosofie is vooral een universiteitsfilosofie en niet voor het leven?

Over Luc Ferry en 'Beginnen met filosofie'

De nog immer actieve Franse filosoof Luc Ferry behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme.  Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken en redeneren doen we allemaal. Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe we met elkaar kunnen omgaan en of er wel of niet zoiets als zin, betekenis, heil of wijsheid of hoe je dat ook noemt, bestaat.

In de gratis cursus filosofie gaan we op onderzoek uit. Op basis van een soort 'bouwsteen van de filosofie' kijken we met Luc Ferry naar de vijf dominante westerse filosofieën, wereldbeelden. In het laatste deel geeft Luc Ferry een voorstel voor een nieuwe, hedendaagse filosofie. Hier begint mogelijk jouw 'filosofieproject': hoe verder te gaan met filosofie? Wat spreekt je wel/niet aan in een of meer van de vijf dominante westerse filosofieën?