Gratis cursus filosofie - 'Beginnen met Filosofie' - Luc Ferry

Een gratis cursus filosofie om zelf mee aan de slag te gaan. Op basis van het gelijknamige boekje 'Beginnen met filosofie - met andere ogen kijken naar je leven' van de Fanse filosoof Luc Ferry. Een boek dat op ons verzoek weer in herdruk is verschenen. Luc Ferry vertelt het verhaal van de westerse filosofie helder en op een fijne methodische manier. De cursus filosofie hebben we vele malen op zaterdagen als cursus gedraaid. De materialen van deze cursus stellen wij gratis online beschikbaar in een serie cursuslessen per E-mali.  

Meld je aan voor de gratis cursus filosofie.

Ja, ik meld me aan
dit veld niet invullen s.v.p.
 

Je ontvangt les na les per E-mail. Koop zelf het boekje van Luc Ferry. Of leen het even in de bibiliotheek voor een eerste kennismaking. Je krijgt per les onze materialen, zoals verdiepingsvragen, overzichten en de powerpoint sheets van de workshops die wij gaven voor deze cursus. Luc Ferry verwoordt op hoofdlijnen de geschiedenis van de westerse filosofie. Hij ontvouwt deze geschiedenis naar vijf dominante filosofieën, wereldbeelden. Elk wereldbeeld zet hij uiteen naar de drie hoofdvragen van de filosofie.

Opmerking: wij vinden het een plezierig boek om te gebruiken voor een eerste of vernieuwde kennismaking met filosofie. Geen enkel verhaal over de geschiedenis van de filosofie is geheel objectief. Wij denken dat Luc Ferry op heel verantwoorde wijze het verhaal van de westerse filosofie uiteenzet. Neem nu even de tijd om eerst met hem de grote lijn te ontdekken. Daarna kun je verder gaan denken over de verschillende posities die ter sprake zijn geweest. Krijg nu eerst inzicht en overzicht.  

 

Je ontvangt voor de gratis cursus filosofie de volgende materialen

Verzending serie 1 (voorheen dag 1 van de cursus)
- wat is filosofie wel/niet?
- andere opvattingen; filosofie versus religie; filosofie als levenswijze
- bouwstenen van elke filosofie: de drie grote vraagstukken van het leven
- eerste dominante filosofie: Griekse kosmologie
de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 2 (voorheen dag 2 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- tweede dominante filosofie: het Christelijke denken
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 3 (voorheen dag 3 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- derde dominante filosofie: het humanisme (moderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 4 (voorheen dag 4 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- vierde dominante filosofie: deconstructie (postmoderniteit)
- de antwoorden van deze filosofie op de drie grote vraagstukken

Verzending serie 5 (voorheen dag 5 van de cursus)
- transitie/overgang naar een nieuw wereldbeeld
- hoe verder: vier opties:
- optie 1 - terug naar verloren filosofisch paradijs?
- optie 2 - doorgaan met deconstructie (postmoderniteit)
- optie 3 - vernieuwing: naar een nieuw humanisme?
- optie 4 - stoppen met filosofie: filosofie is vooral een universiteitsfilosofie en niet voor het leven?

Meer over de Franse filosoof Luc Ferry

De nog immer actieve Franse filosoof Luc Ferry behoort tot een generatie filosofen van het nieuwe humanisme.  Filosofie is volgens hem iets anders dan analyseren, argumenteren of kritisch nadenken. Want af en toe flink nadenken en redeneren doen we allemaal. Nee, in de filosofie zijn we op zoek naar het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe we met elkaar kunnen omgaan en of er wel of niet zoiets als zin, betekenis, heil of wijsheid of hoe je dat ook noemt, bestaat.

In de gratis cursus filosofie gaan we op onderzoek uit. Op een handige manier vat Luc Ferry telkens een dominante westerse filosofie samen. Op basis van een soort 'bouwsteen van de filosofie' kijken we met Luc Ferry naar de vijf dominante westerse filosofieën, wereldbeelden. In het laatste deel geeft Luc Ferry een voorstel voor een nieuwe, hedendaagse filosofie. Dat is het moment waarop we uitgenodigd worden om nog veel actiever te gaan lezen en mee te denken. Dat is wellicht het begin van jouw 'filosofie project'. Een verder gaan met filosofie en onderzoek en evaluatie van wat je wel/niet aanspreekt in een of meer van de dominante westerse filosofieën.