FAQ cursus filosofie, workshops filosofie

  

Vraag 1 - De begeleiders: wie zijn dat? 

De begeleiders in de workshops zijn geen "full professionals" op het gebied van de filosofie. Sommigen hebben een bachelor filosofie en/of studeren al vele jaren filosofie aan bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Graag delen zij hun interesses met anderen en oefenen zij in het samen bespreken en verwoorden van filosofische teksten. Zij doen dat naast hun werk of zij zijn onlangs met pensioen gegaan. 

Johan ter Heegde

Het is leuk om naast je werk met filosofie bezig te zijn. In 2004 begon ik af en toe colleges filosofie te volgen. Leuk om dan zo'n honderd vijftig andere liefhebbers in leeftijd van 30 tot 70 jaar te ontmoeten. Na enkele jaren bemerkte ik dat naast al dit 'inademen van filosofie' het plezierig zou zijn om ook 'uit te ademen': proberen en oefenen om samen met anderen filosofische gedachten en ideeën woorden te geven. Zo ontstond filosofievoorhetleven met de filosofische café-bijeenkomsten in Rotterdam-Hillegersberg. Niet een plek om naar deskundigen te luisteren, maar een plaats om meer 'horizontaal' en met elkaar rond de tafel te zoeken naar aansprekende en inspirerende verwoordingen. Zo kwamen al snel de workshops op zaterdag op een mooie plek in Delft/Delfgauw en zo werden er verschillende filosofie werkgroepen actief in Delfgauw.

En daarnaast? Ik werkte lange tijd bij een bekende oliemaatschappij en was daarna actief in een organisatieadviespraktijk. Ik heb leuke lieve kinderen. En bijvoorbeeld probeer ik mijn klarinetkunsten' om te buigen naar handigheidjes voor Jazz en Klezmer muziek, bijvoorbeeld in de richting van een New Orleans Style van Evan Christopher. Je kunt vele uitvoeringen van hem vinden op het internet. 

Af en toe met anderen filosoferen geeft fantastische pauzes om even afstand te nemen. Ook het ontmoeten zelf geeft al veel plezier. En of je er wijzer van wordt, en of het enig doel of nut heeft, betwijfel ik sterk. Volgens Spinoza zou het gaan om 'ínzicht' om beter te kunnen optreden en handelen in het leven. Bij Gilles Deleuze zou het bij filosofie gaan om denken als scheppen of creëren. Leuk om het daar over te hebben.

Ferrie Veen

p.m.

Renee van Laar

p.m.

Peter Bastiaanssen

p.m.

Vraag 2 - Geen colleges maar zelf aan de slag: hoezo?

Er is niets mis met colleges, maar Filosofie-Voor-Het-leven (FVHL) wil bezig zijn, zoals de Franse filosoof Luc Ferry zegt, met filosofie als leren leven. Of, anders gezegd "proberen met andere ogen te kijken naar het leven". We houden losse workshops op zaterdagen. Zie onze web site. Schrijf je in en kies die workshops die je aanspreken en/of passen met jouw agenda. We zoeken en onderzoeken wat westerse filosofen zeggen en wat dit kan betekenen voor jou, voor de samenleving. Wellicht is dit allemaal te duiden als een zoeken of streven naar een meer betekenisvolle eenheid van leven. En wellicht moeten we dan ook direct maar de onvervulbaarheid van dit streven erkennen. Enfin, daar begint het dus al.

Vraag 3 - Gaat het vooral over levenskunst?

Zo zijn we wel begonnen. Zie onze materialen die we nu gratis beschikbaar stellen in de gratis online cursussen. We zijn nu breder bezig: meer 'echte filosofie'. Overigens nog steeds filosofie die over ons leven gaat. We blijven liever weg van psychologie en spiritualiteit. En liever ook geen filosofie ter vervanging van psychologie. Niet dat daar iets mis mee is. Er is elders aanbod genoeg. Bijvoorbeeld bij Djoj waar we ons Rotterdams filocafé houden. Wij willen graag filosofie bedrijven. Dit 'filosofie bedrijven' is een juiste verwoording. Maar wat dat precies is? Dat bespreken we geregeld in de workshops.  

 

Vraag 4 - Zeker weer over de geschiedenis van de filosofie? 

Nee. De geschiedenis van de filosofie staat niet centraal in ons bezig zijn. Daar heb je elders nogal wat leergangen en cursussen voor. Wel maken we kennis met de  belangrijke westerse wereldbeelden. Zie de gratis online cursus daarvoor.  En spannend zijn vooral de veranderingen of overgangen in die wereldbeelden. In iedereen zit wel een filosoof of meer filosofen. We hebben immers allemaal bepaalde ideeën en overtuigingen die ons leven bewust en onbewust richting geven. In de workshops vinden we het leuk om dat te ontdekken of laten we ons graag confronteren met westerse denkers. Is dit dan een zoektocht of onderzoek naar meer eenheid of totaliteit van betekenis in dit leven? Ja, misschien..... Is dit een zoektocht of onderzoek naar onze vooronderstellingen? Jazeker. Het is leuk om dat vragen en zoeken te delen met anderen. En in dit vragend bezig zijn, vinden wij de beleving of ervaring onderweg wezenlijker dan het bereiken van een doel of bestemming. Daarom deze workshops. Puur voor het plezier en voor de inspiratie en om anderen te ontmoeten.

Vraag 5 - Westerse filosofie? Ook oosterse wijsheid?

We willen ons laten inspireren door onze eigen, westerse filosofen in de eerste plaats. We kijken en vergelijken ons denken en doen met wat zij zeggen. Ook komen af en toe oosterse denkers en wijsheden langszij. We zien de westerse filosofie als "een leren leven". Een relevante vraag is dan ook: leven we "onze filosofie" daadwerkelijk? Verschillende westerse filosofen waren heel praktisch, en soms ook heel radicaal. We zijn zeker ook geïnteresseerd en zelf actief met comparatieve filosofie: op een meer essentieel niveau kijken naar het verschil tussen oosterse en westerse filosofie. We hebben hierover al enkele keren een workshop gehouden.

Vraag 6 - Wat levert het eigenlijk op?

Geen diploma's of certificaten dus. Zie onze toelichting hiervoor en hierna. Kennis maken met Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) in een workshop is ook iets persoonlijks. We willen niet abstract redeneren of academisch filosofisch bezig zijn. Dat kan elders veel beter. En ook dat is leuk en interessant. De inleiders of begeleiders studeren zelf filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meer concreet zou het resultaat van onze workshops kunnen zijn dat je een ander zicht op je leven of op een situatie of de samenleving krijgt. Mogelijk is dat van belang bij een door jou te nemen besluit. Ook stellen we de vraag: moet een workshop eigenlijk wel iets 'opleveren'? Beleef gewoon een actieve, plezierige en inspirerende workshop. En vooral ook: beleef dat samen met anderen!

Vraag 7 - Anders dan spiritualiteit, levenskunst of religie?

Ja. Maar het is zeker een spannende vraag. Bijvoorbeeld de hedendaagse Franse filosoof Luc Ferry ziet filosofie als een passend en modern alternatief voor religie. Voor hem is filosofie hèt alternatief voor het stellen en beantwoorden van vragen waarop religies altijd al antwoorden proberen te geven. Met de opvattingen over filosofie van Luc Ferry is niet iedereen het natuurlijk eens. Daarom ook interessant hierover eens te filosoferen in onze workshops. Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) zit nergens "aan vast"; aan geen enkele religieuze stroming, groep of overtuiging. Er worden geen spirituele beloftes gedaan of vergezichten geboden. Het is geen platform voor een bepaalde groep met een bepaald geloof in of met een voorkeur voor die ene filosofie of ideologie. 

Vraag 8 - Filosofische kennis of vooropleiding nodig?

Nee. Filosoferen over het leven doe je nu ook al. Er zit een filosoof in jou. En zelfs meer dan één filosoof. In een studiegroep zijn weer meer diepgaand bezig een filosoof of filosofie te begrijpen. Maar het gaat bij Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) vooral om met filosofie met andere ogen te leren kijken naar je leven. Het gaat in een workshop niet primair om het verwerven van kennis maar om meer bewust te worden van en contact te krijgen met bepaalde westerse wereldbeelden, filosofieën, idealen en waarden. Westerse waarden, beelden en idealen die zich hebben genesteld in ons. Westerse idealen en overtuigingen die ons denken, doen en laten bewust en onbewust bepalen. We weten tegenwoordig dat bepaalde overtuigingen ons ziek kunnen maken, maar dat zij ook kunnen helpen om ons meer gelukkig te voelen. 

Vraag 9 - Houden jullie nog workshops in Frankrijk?

Ja. Zojuist in september 2017 hadden we een filosofieweek in Frankrijk. Even jezelf die 'pauze' gunnen. Daarnaast ook genieten van ruimte, rust of stilte of juist niet en de workshops combineren; met intensief bewegen en fysiek inspannen zoals Plato dat deed. Mogelijk ook even afstand nemen voor verkrijgen van een ander inzicht of perspectief op een zaak of voor een te nemen besluit. Of heel basaal: gewoon een leuke, plezierige, inspirerende week, waar u bovendien nog anderen ontmoet!