FAQ wanneer wie wat waarheen waarom en waar?

Wanneer? 

Dit netwerk draait vanaf 2010 toen we begonnen na te denken en te spreken over een boekje van de Franse filosoof Luc Ferry: "Beginnen met filosofie. Met andere ogen kijken naar je leven". Vandaag de dag (2021) komen we bij elkaar en wisselen we in dit netwerk uit over denkers als bijvoorbeeld Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Hannah Arendt en Sartre, om maar enkele filosofen te noemen.

Wie? 

De initiatiefnemers en actieve deelnemers in het netwerk van Filosofie Voor Het Leven (FVHL) zijn geen academische professionals op het gebied van de filosofie. Iedereen is naast zijn dagelijks werk een keer met filosofie begonnen: via een cursus of via zelfstudie of zelfs met nog eens een filosofiestudie aan de Erasmus Universiteit. Wat hen samenbrengt is het delen van filosofische interesses met anderen en het ontwikkelen, bespreken en verwoorden van filosofische teksten en ideeën. Johan ter Heegde richtte dit filosofienetwerk op. En met verschillende actieve deelnemers houdt hij dit netwerk draaiend. 

Wat?

Cursussen of opleidingen filosofie kun je overal volgen. Filosofie-Voor-Het-leven (FVHL) wil juist bezig zijn, zoals de Franse filosoof Luc Ferry zegt, met filosofie als 'leren leven' of anders gezegd 'proberen met andere ogen te kijken naar het leven': jouw leven of het samen leven. We onderzoeken wat westerse filosofen daarover zeggen. Wel begonnen we ooit met enkele workshops, waarvan de materialen nu gratis beschikbaar zijn. Zie de gratis online cursus. Neem gerust contact op en meld je aan bij een werkgroep en/of leesgroep of lees en blader de gratis online cursus eens een keer door. Bezoek en ontmoet anderen in het filosofisch café. Laat je inspireren door een of meer van onze eigen westerse denkers. 

Waarheen?

Er is geen nauw omschreven doel. Filosoferen over het leven doen we allemaal wel eens. In ieder zit een filosoof die wel eens nadenkt over het leven. Graag willen wij ons confronteren of meten met denkers en zo met andere ogen leren kijken naar ons leven. Niet het verwerven van kennis is een doel maar voelen, meer bewust zijn en contact krijgen met westerse wereldbeelden, filosofieën, idealen en waarden die op een of andere manier zich nestelen en ons denken en handelen bewust en onbewust bepalen. We weten zelfs dat overtuigingen ons ziek kunnen maken en dat zij kunnen helpen om ons meer gelukkig te voelen.

Waarom?

Er zijn meer antwoorden. Welke filosoof wil je horen? Bijvoorbeeld de Franse filosoof Luc Ferry ziet filosofie als een modern alternatief voor religie. Voor hem is filosofie hèt alternatief voor het stellen en beantwoorden van vragen waarop religies altijd al antwoorden proberen te geven. Een andere filosoof, de Franse denker Gilles Deleuze, stelt het creëren van concepten centraal in elk filosoferen. In werk- of leesgroepen verkennen en onderzoeken we dit. Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) is vooral een netwerk van deelnemers die dit zelfstandig zoeken en ontdekken faciliteert. FVHL is 'zelf' geen aanhanger van een bepaalde sociaal-economische, politieke of religieuze overtuiging of ideologie.  

Waar?

Op diverse locaties in West- en Midden Nederland. Maar nu - vanwege corona - ook steeds meer online met Zoom of Teams of Skype. Dus, positief gesteld, vrij van de beperkingen die samenhangen met reistijd en locatie. Ook in Frankrijk houden we af en toe filosofieweken. Met mogelijkheden om even afstand te nemen en nieuwe inzichten te verwerven. En ... voor een leuke plezierige inspirerende week waar je anderen ontmoet!