FAQ cursus filosofie, workshops filosofie

 

Vraag 1 - Geen cursus, maar workshops filosofie: hoe zo?

Er is niets mis met cursussen. Maar dat doen anderen al. Filosofie-Voor-Het-leven (FVHL) is geen instituut voor het opleiden of geven van colleges of lessen filosofie. FVHL wil bezig zijn, zoals de Franse filosoof Luc Ferry zegt, met filosofie als leren leven. Of, anders gezegd: "met andere ogen leren kijken naar het leven". Dat doen we in de vorm van losse workshops. Zie onze agenda op de web site.

We houden af en toe wel  korte series met workshops op zaterdagen: drie, vier of vijf workshops over het jaar verdeeld. Schrijf je in en kies die workshops die je aanspreken en/of passen met jouw agenda. Nogmaals: elke workshop of korte serie staat op zichzelf. Wat doen we? We zoeken en onderzoeken wat westerse filosofen zeggen en wat dit kan betekenen voor jou, voor de samenleving. Wellicht is dit allemaal te duiden als een zoeken of streven naar een meer betekenisvolle eenheid van ons leven. En wellicht moeten we dan ook direct maar de onvervulbaarheid van dit streven erkennen. Enfin, daar begint het al weer.

 

Vraag 2 - Gaat het vooral over levenskunst?

Zo zijn we wel begonnen. Zie onze materialen daarover en welke we nu gratis beschikbaar stellen in de gratis online cursussen. We zijn nu breder bezig: meer 'echte filosofie'. Overigens nog steeds filosofie die over ons leven gaat. We blijven liever weg van psychologie en spiritualiteit. En liever ook geen filosofie ter vervanging van psychologie. Niet dat daar iets mis mee is. Er is elders aanbod genoeg. Bijvoorbeeld bij Djoj waar we ons Rotterdams filosfisch cafe houden. Wij willen graag filosofie bedrijven. Dit 'filosofie bedrijven' is een juiste verwoording. Maar wat dat precies is? En of de onderwerpen je aanspreken kun je zien in onze blogs. Daar bespreken we geregeld de onderwerpen van de workshops vooraf of achteraf.  

 

Vraag 3 - De begeleiders: wie zijn dat?

De begeleiders in de workshops zijn geen "full professionals" op het gebied van de filosofie. Zij studeren al vele jaren filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Graag delen zij hun interesses met anderen. Zie een korte toelichting - over ons - op de website. Gewoon voor hun plezier en zo kunnen zij en de deelnemers oefenen met het zelf woorden geven aan ideeën of concepten. Zij doen dat naast hun werk. 

 

Vraag 4 - Zeker weer veel geschiedenis van filosofie? 

Nee. De geschiedenis van de filosofie staat niet centraal in ons bezig zijn. Daar heb je elders nogal wat cursussen voor. Wel willen we in workshops kennis maken met mens- en wereldbeelden. Spannend zijn vooral de veranderingen. In iedereen zit wel een filosoof of meer filosofen. We hebben immers allemaal bepaalde ideeën en overtuigingen die ons leven bewust en onbewust richting geven. In de workshops vinden we het leuk om dat te ontdekken of laten we ons graag confronteren met westerse denkers. Is dit dan een zoektocht of onderzoek naar meer eenheid of totaliteit van betekenis in dit leven? Ja, misschien..... Is dit een zoektocht of onderzoek naar onze vooronderstellingen? Jazeker. Het is leuk om dat vragen en zoeken te delen met anderen. En in dit vragend bezig zijn, vinden wij de beleving of ervaring onderweg wezenlijker dan het bereiken van een doel of bestemming. Daarom deze workshops. Puur voor het plezier en voor de inspiratie.En niet te vergeten -  om anderen te ontmoeten.

 

Vraag 5 - Zijn jullie commercieel?

Nee, integendeel. Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) kost geld, meer dan dat het opbrengt. Als we prijzen noemen is dat uitsluitend voor de kosten van de accommodatie, faciliteit of consumpties die betaald moeten worden aan derden. Als er al iets over blijft, is dat een bijdrage in de kosten van de website en de communicatie die daarop draait. De begeleiders, vaak Johan of Albert, ontvangen geen vergoeding voor wat dan ook. Zij verdienen hun inkomsten elders. Wanneer we heel graag een 'specialist van buiten' willen, dan wordt de prijs van de activiteit iets hoger vanwege de vergoeding die zo iemand vraagt. Zo blijven de kosten van deelname tot een minimum beperkt.

 

Vraag 6 - Westerse, praktische filosofie. Ook oosterse wijsheid?

We willen ons laten inspireren door onze eigen, westerse filosofen in de eerste plaats. We kijken en vergelijken ons denken en doen met wat zij zeggen. Ook komen af en toe oosterse denkers en wijsheden langszij. We zien de westerse filosofie als "een leren leven". Een relevante vraag is dan ook: leven we "onze filosofie" daadwerkelijk? Verschillende westerse filosofen waren heel praktisch, en soms ook heel radicaal. Filosoferen betekende voor hen een praktijk en soms ook meditatie en het praktiseren van lichamelijke oefeningen. Ja, westerse filosofen! Spannend en inspirerend om dat praktische, dat radicale en dat concrete eens te onderzoeken. Misschien kan je er wat mee! We zijn zeker geinteresseerd en zelf actief met comparatieve filosofie: op een meer essentieel niveau vergelijken van en kijken naar oosterse en westerse filosofieen. We hebben hierover al enkele keren een workshop gehouden.

 

Vraag 7 - Wat levert het eigenlijk op?

Geen diploma's of certificaten dus. Zie onze toelichting hiervoor en hierna. Kennis maken met Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) in een workshop is ook iets persoonlijks. We willen niet abstract redeneren of academisch filosofisch bezig zijn. Dat kan elders veel beter. En ook dat is leuk en interessant. De inleiders of begeleiders studeren zelf filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meer concreet zou het resultaat van onze workshops kunnen zijn dat je een ander zicht op je leven of op een situatie of de samenleving krijgt. Mogelijk is dat van belang bij een door jou te nemen besluit. Ook stellen we de vraag: moet een workshop eigenlijk wel iets 'opleveren'?  Beleef gewoon een actieve, plezierige en inspirerende workshop. En vooral ook: beleef dat samen met anderen!

Vraag 8 - Verschil met workshops op gebied van spiritualiteit, levenskunst of religie?

Dat is een interessante vraag. Bijvoorbeeld de hedendaagse Franse filosoof Luc Ferry ziet filosofie als een passend en modern alternatief voor religie. Voor hem is filosofie hèt alternatief voor het stellen en beantwoorden van vragen waarop religies altijd al antwoorden proberen te geven. Met de opvattingen over filosofie van Luc Ferry is niet iedereen het natuurlijk eens. Daarom ook interessant hierover eens te filosoferen in onze workshops. Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) zit nergens "aan vast"; aan geen enkele religieuze stroming, groep of overtuiging. Er worden geen spirituele beloftes gedaan of vergezichten geboden. Het is geen platform voor een bepaalde groep met een bepaald geloof in of met een voorkeur voor die ene filosofie of ideologie. 

Vraag 9 - Een (filosofische)  vooropleiding nodig?

Nee. Filosoferen over het leven doe je nu ook al. Er zit een filosoof in jou. En zelfs meer dan één filosoof. Het gaat bij Filosofie-Voor-Het-Leven (FVHL) niet om filosofie als vakgebied, maar om  met filosofie met andere ogen te leren kijken naar je leven. Het gaat in een workshop niet om het verwerven van kennis maar om meer bewust te worden van en contact te krijgen met bepaalde westerse wereldbeelden, filosofieën, idealen en waarden. Westerse waarden, beelden en idealen die zich hebben genesteld in ons. Westerse idealen en overtuigingen die ons denken, doen en laten bewust en onbewust bepalen. We weten tegenwoordig dat bepaalde overtuigingen ons ziek kunnen maken, maar dat zij ook kunnen helpen om ons meer gelukkig te voelen.

 

Vraag 10 - Houden jullie nog workshops in Frankrijk?

Ja. Op twee manieren. Filosofieweken in Frankrijk voor (1) Nederlanders wonend in Nederland. En workshops voor (2) Nederlanders wonend in Frankrijk. Even afstand nemen. Even jezelf een 'pauze' gunnen. Daarnaast ook genieten van ruimte, rust of stilte of juist niet en de workshops combineren met intensief bewegen en fysiek inspannen zoals Plato dat deed. Mogelijk ook even afstand nemen voor verkrijgen van een ander inzicht of perspectief op een zaak of voor een te nemen besluit. Of heel basaal: gewoon een leuke, plezierige, inspirerende week, waar u bovendien nog anderen ontmoet!