Cursus (gratis) 'Beginnen met filosofie' - Luc Ferry

Lees het boekje van Luc Ferry, een hedendaagse Franse filosoof, en ontvang gratis onze materialen voor de cursus 'Beginnen met filosofie' die wij vele malen hebben gegeven in Rotterdam, Den Haag en Delft. 

Luc Ferry hanteert een kader, een schema 'van vijf bij drie' waarin geplaatst de vijf dominante westerse filosofieën en waarin opgenomen per filosofie telkens de antwoorden op 'de drie vraagstukken' van de westerse filosofie. Een mooie kennismaking of opfrisser. Met de titel en subtitel van zijn boek

Beginnen met filosofie:
met andere ogen kijken naar je leven (Luc Ferry)

verheldert Luc Ferry waar filosofie toe dient. 

Het gebruik van dit boekje van Luc Ferry voor deze cursus, betekent niet dat we alle opvattingen van Luc Ferry delen. Kijk op onze website en zie hoe wij ook oog hebben voor denkers met een heel andere denklijn dan die van Luc Ferry. Nog steeds vinden we dit boek een goeie start om (opnieuw) kennis te maken met de westerse filosofie.

Kijk verder en meld je eenvoudig aan voor de gratis online cursus of stel jouw vraag; wij reageren.