Cursus (gratis) 'Beginnen met filosofie'

Lees het boek en ontvang gratis onze materialen voor de cursus 'Beginnen met filosofie' die wij eerder gaven in Rotterdam, Den Haag en Delft. 

Luc Ferry hanteert een kader, een schema 'van vijf bij drie' waarin geplaatst de vijf dominante westerse filosofieën en waarin opgenomen per filosofie telkens de antwoorden op 'de drie vraagstukken' van de westerse filosofie. Een mooie kennismaking of opfrisser. Met de titel en subtitel van zijn boek

Beginnen met filosofie:
met andere ogen kijken naar je leven 

geeft hij al aan waar filosofie toe kan dienen. 

Met het gebruik van dit boek voor deze cursus, zeggen we zeker niet dat we alle opvattingen van Luc Ferry delen. Kijk op onze web site en je ziet dat we ook aandacht geven aan denkers met een heel andere denklijn dan die van Luc Ferry. Nog steeds vinden we dit boek een uitstekend vertrekpunt voor een eerste kennismaking of opfrisser met de westerse filsosofie.

Kijk verder en meld je eenvoudig aan voor de gratis online cursus of stel jouw vraag; wij reageren.